Bistrans EN
Bistrans DE
Bistrans PL
transport
transport
transport
transport

ASTIC podkreśla znaczenie transportu międzynarodowego 28-04-16

Transport przynosi Hiszpanii 4 razy więcej zysków niż jakikolwiek inny sektor, tak wynika z przeprowadzonych badań. Pojawia się jednak problem opłat z nim związanych.

Związek Międzynarodowego Transportu Drogowego (La Asociación de Transporte Internacional por Carretera), zwany dalej ASTIC, podkreśla znaczenie transportu międzynarodowego, który jest filarem hiszpańskiej gospodarki.

Transport przynosi Hiszpanii 4 razy więcej zysków niż jakikolwiek inny sektor, tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundación Francisco Corell dla Cátedra Transyt de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la UPM. Pojawia się jednak problem opłat z nim związanych: „Duszący ciężar podatków, jakimi obciążony jest ten sektor jest na dłuższą metę nie do wytrzymania” – podkreśla ASTIC.

Według raportu, transport drogowy odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym Hiszpanii. Ów wkład to między innymi pobierane podatków i opłat drogowych (nie wliczając subwencji), które każdego roku przynoszą zysk oscylujący w granicach 22 milionów euro rocznie. Co ciekawe, aż 17 milionów euro rocznie płynie z podatków ze sprzedaży paliwa, z czego 7 milionów płynie z transportu drogowego.

Inne składki podatkowe

ASTIC wyjaśnia, że na wielki zysk wpływają także sumy, które pochodzą z innych źródeł niż te czysto podatkowe – wymienić tu należy opłaty za przejazd, które dają zysk rzędu 250 milionów euro rocznie. ASTIC wymienia także dwa rodzaje podatków specyficznych dla transportu drogowego – jest to IVTM (czyli po prostu podatek „za ruch”), a także IEDMT (znany jako podatek za rejestrację). Oba te podatki dają rocznie sumę 400 milionów euro.

Ciężar podatków i opłat sprawia, że wielu przedsiębiorców nie stać na ich opłaty, a co za tym idzie - zostają wyrzuceni z rynku pracy. Ramón Valdiva, dyrektor generalny ASTIC, podkreśla, że potrzebna jest zmiana funkcjonowania sfery administracyjnej, na której opiera się transport drogowy. Jak sam mówi: „Transport drogowy jest formą najczęściej wybieraną przez społeczeństwo, między innymi ze względu na swoją skuteczność, elastyczność i ekonomię; jest sektorem, w którym pracuje bardzo wielu ludzi, uznawany jest za sektor przynoszący zyski i dobrobyt”.

Raport ten zwraca także uwagę na to, że inne środki transportu (kolejowy, morski, lotniczy), które mają o wiele bardziej zredukowany system opłat, m.in. odchodzi tam opłata paliwowa – oznacza to oszczędność rzędu 30 milionów euro. Różnice widać też w opłacie od kilometra – 0,038 euro/km w transporcie drogowym, zaś w transporcie kolejowym jedynie 0,013 eur/km.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą lub macie jakieś pytania prosimy o kontakt z naszym biurem

skontaktuj sie z naszym biurem>>